doc. Mgr. Daniel Nemrava, Ph.D.

Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Daniel Nemrava, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Obor řízení Dějiny konkrétních literatur (románské literatury)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení řízení zahájeno
Datum zahájení řízení 17. 1. 2022

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Daniel Nemrava, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Obor řízení Dějiny konkrétních literatur (románské literatury)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 11. 12. 2014
Datum ukončení řízení 1. 3. 2016
Habilitační práce (veřejná část) Snivci a trosečníci: reprezentace (bez)moci v současném latinskoamerickém románu
Oponenti habilitační práce Prof. Emil Volek (Univerzita Arizona)
prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
doc. PhDr. Hedvika Vydrová, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 5. 2015 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (Masarykova univerzita)
Členové Prof. Emil Volek (Univerzita Arizona)
doc. PhDr. Eva Lukavská, CSc. (Masarykova univerzita)
doc. Juan Antonio Sánchez Fernandez, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze)
prof. Mgr. Jiří Špička, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 10. 12. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info