prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.


Kancelář: 4.59
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 5143
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Fakulta sociálních studií
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Fakulta sociálních studií
Obor habilitace Politologie
Habilitační práce (veřejná část) Terorismus v České republice po roce 1989
Datum zahájení 24. 1. 2005
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Dr. (Univerzita Palackého v Olomouci - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd)
prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D. (MU - Fakulta sociálních studií)
Oponenti doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. (Ústav mezinárodních vztahů, Praha, Centrum bezpečnostních analýz)
doc. PhDr. Jan Rataj, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů)
prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D. (MU - Fakulta sociálních studií)
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 6. 2005
Datum zasedání VR fakulty 6. 6. 2005
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 7. 2005
Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Fakulta sociálních studií
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor jmenování Politologie
Datum zahájení 17. 4. 2013
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
prof. PhDr. Miroslav Novák, Ph.D. (UK - Fakulta sociálních věd)
Beate Neuss (Filozofická fakulta Technické unverzity v Saské Kamenici)
Prof. Dr. Uwe Backes (Institut politických věd Technické univerzity v Drážďanech)
Přednáška pro odbornou veřejnost 11. 11. 2013
Datum zasedání VR fakulty 18. 11. 2013
Datum zasedání VR MU 11. 3. 2014
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 19. 9. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info