Budova UKB, Kamenice 5, budova E26,

Mendelovo centrum genomiky a proteomiky rostlin

Adresa: Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova E26
Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 125 80
Pedagogičtí pracovníci: 14 5
Profesoři: 3 0
Docenti: 3 1
Vědeckovýzkumní pracovníci: 8 4
Odborní a techničtí pracovníci: 109 73
Ostatní zaměstnanci: 2 2
Celkový počet externích pracovníků: 26 17

platné ke dni 19. 10. 2020