Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 14 9
Pedagogičtí pracovníci: 1 0
Profesoři: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 12 8
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 1 1

platné ke dni 22. 9. 2020