Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 12 7
Pedagogičtí pracovníci: 1 0
Profesoři: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 10 6
Ostatní zaměstnanci: 2 1
Celkový počet externích pracovníků: 2 2

platné ke dni 23. 1. 2020