Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 13 8
Pedagogičtí pracovníci: 1 0
Docenti: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 12 8
Ostatní zaměstnanci: 1 0
Celkový počet externích pracovníků: 3 2

platné ke dni 18. 11. 2019