Centrum molekulární medicíny

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 135 80
Pedagogičtí pracovníci: 26 8
Profesoři: 8 3
Docenti: 4 1
Odborní asistenti: 9 4
Asistenti: 1 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 4 0
Odborní a techničtí pracovníci: 107 70
Ostatní zaměstnanci: 2 2
Celkový počet externích pracovníků: 24 14
Celkový počet vyučujících: 1 0
externistů: 1 0

platné ke dni 8. 8. 2020