Centrum molekulární medicíny

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 129 75
Pedagogičtí pracovníci: 23 7
Profesoři: 8 3
Docenti: 4 1
Odborní asistenti: 6 3
Asistenti: 1 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 4 0
Odborní a techničtí pracovníci: 104 66
Ostatní zaměstnanci: 4 3
Celkový počet externích pracovníků: 22 15
Celkový počet vyučujících: 1 0
externistů: 1 0

platné ke dni 23. 1. 2020