Centrum molekulární medicíny

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 142 85
Pedagogičtí pracovníci: 27 8
Profesoři: 8 3
Docenti: 4 1
Odborní asistenti: 10 4
Asistenti: 1 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 4 0
Odborní a techničtí pracovníci: 113 75
Ostatní zaměstnanci: 2 2
Celkový počet externích pracovníků: 46 30
Celkový počet vyučujících: 4 1
externistů: 4 1

platné ke dni 30. 10. 2020