Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 31 13
Pedagogičtí pracovníci: 23 10
Profesoři: 2 1
Docenti: 5 2
Odborní asistenti: 12 6
Asistenti: 2 1
Lektoři: 2 0
Odborní a techničtí pracovníci: 5 1
Ostatní zaměstnanci: 3 2
Celkový počet externích pracovníků: 5 1
Celkový počet vyučujících: 38 15
zaměstnanců: 27 11
studentů: 8 4
externistů: 3 0
Celkový počet doktorských studentů: 28 9
z toho v kombinované formě: 17 5

platné ke dni 26. 1. 2020