Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 30 12
Pedagogičtí pracovníci: 23 10
Profesoři: 2 1
Docenti: 5 2
Odborní asistenti: 12 6
Asistenti: 2 1
Lektoři: 2 0
Odborní a techničtí pracovníci: 5 0
Ostatní zaměstnanci: 2 2
Celkový počet externích pracovníků: 6 3
Celkový počet vyučujících: 35 13
zaměstnanců: 24 9
studentů: 7 2
externistů: 5 2
Celkový počet doktorských studentů: 29 8
z toho v kombinované formě: 17 5

platné ke dni 19. 9. 2020