Budova FI, Botanická 68a, Budova Fakulty informatiky

Katedra teorie programování

Adresa: Botanická 554/68a, 602 00 Brno
Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 24 4
Pedagogičtí pracovníci: 14 1
Profesoři: 9 1
Docenti: 4 0
Odborní asistenti: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 8 1
Ostatní zaměstnanci: 2 2
Celkový počet externích pracovníků: 61 14
Celkový počet vyučujících: 24 1
zaměstnanců: 17 1
externistů: 9 0
Celkový počet doktorských studentů: 19 2
z toho v kombinované formě: 1 0

platné ke dni 16. 11. 2019