Budova FI, Botanická 68a, Budova Fakulty informatiky

Katedra teorie programování

Adresa: Botanická 554/68a, 602 00 Brno
Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 26 5
Pedagogičtí pracovníci: 14 1
Profesoři: 9 1
Docenti: 4 0
Odborní asistenti: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 10 2
Ostatní zaměstnanci: 2 2
Celkový počet externích pracovníků: 45 12
Celkový počet vyučujících: 21 4
zaměstnanců: 16 1
studentů: 1 0
externistů: 5 3
Celkový počet doktorských studentů: 21 2
z toho v kombinované formě: 1 0

platné ke dni 26. 5. 2020