Personální zabezpečení studijního programu Řízení softwarových systémů a služeb

Programová rada

Předseda

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů