Personální zabezpečení studijního programu Mezinárodní vztahy

Programová rada

Předseda

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů