Budova FF, Arna Nováka 1, budova D

Ústav českého jazyka

Sídlo: Arna Nováka 1, 602 00 Brno, budova D
Veveří 470/28, 602 00 Brno, budova K
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
telefon: 549 49 8235
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 40 27
Pedagogičtí pracovníci: 25 18
Profesoři: 4 2
Docenti: 5 4
Odborní asistenti: 9 7
Lektoři: 3 3
Vědeckovýzkumní pracovníci: 4 2
Odborní a techničtí pracovníci: 11 6
Ostatní zaměstnanci: 4 3
Celkový počet vyučujících: 35 24
zaměstnanců: 34 23
studentů: 1 1
Celkový počet doktorských studentů: 22 18
z toho v kombinované formě: 3 2

platné ke dni 19. 1. 2020