Budova FF, Jaselská 18, budova J, Gorkého-Jaselská

Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky

Sídlo: Jaselská 201/18, 602 00 Brno, budova J
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
telefon: 549 49 1546
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 21 12
Pedagogičtí pracovníci: 20 11
Profesoři: 2 1
Docenti: 5 3
Odborní asistenti: 5 2
Asistenti: 4 3
Lektoři: 4 2
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 1 1
Celkový počet vyučujících: 35 20
zaměstnanců: 21 12
studentů: 13 7
externistů: 1 1
Celkový počet doktorských studentů: 26 17
z toho v kombinované formě: 8 6

platné ke dni 21. 1. 2020