Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 12 9
Pedagogičtí pracovníci: 9 6
Profesoři: 1 1
Docenti: 3 1
Odborní asistenti: 5 4
Odborní a techničtí pracovníci: 2 2
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 7 4
Celkový počet vyučujících: 17 14
zaměstnanců: 10 8
studentů: 5 4
externistů: 2 2
Celkový počet doktorských studentů: 15 10
z toho v kombinované formě: 1 1

platné ke dni 28. 11. 2020