Personální zabezpečení studijního programu Německý jazyk a literatura

Programová rada

Předsedkyně

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů