Personální zabezpečení studijního programu Muzeologie

Programová rada

Předseda

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů