Personální zabezpečení studijního programu Historie

Programová rada

Předseda

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů