Personální zabezpečení studijního programu Teorie a provozovací praxe staré hudby

Programová rada

Předsedkyně

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů