Personální zabezpečení studijního programu Anglický jazyk a literatura

Programová rada

Předseda

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů