Personální zabezpečení studijního programu Sdružená uměnovědná studia

Programová rada

Předseda

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů