Budova FF, Arna Nováka 1, budova D

Filozofická fakulta


Sídlo: Arna Nováka 1, 602 00 Brno, budova D
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
telefon: 549 49 1500
e-mail:
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
ID schránky: 9tmj9e4

Webové stránky fakulty

Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 664 351
Pedagogičtí pracovníci: 361 167
Profesoři: 41 8
Docenti: 87 36
Odborní asistenti: 155 71
Asistenti: 28 15
Lektoři: 30 24
Vědeckovýzkumní pracovníci: 19 13
Odborní a techničtí pracovníci: 193 91
Ostatní zaměstnanci: 118 94
Celkový počet externích pracovníků: 381 207
Celkový počet vyučujících: 1003 530
zaměstnanců: 420 198
studentů: 184 120
externistů: 399 212
Celkový počet studentů: 6452 4692
bakalářské studijní programy: 4117 3005
z toho v kombinované formě: 469 292
magisterské studijní programy: 3 1
z toho v kombinované formě: 1 1
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 1707 1311
z toho v kombinované formě: 329 258
doktorské studijní programy: 625 375
z toho v kombinované formě: 114 73

platné ke dni 18. 9. 2020