Budova FF, Arna Nováka 1, budova D

Filozofická fakulta


Sídlo: Arna Nováka 1, 602 00 Brno, budova D
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
Telefon: 549 49 1500
E-mail:
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
ID schránky: 9tmj9e4

Webové stránky fakulty

Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 645 338
Pedagogičtí pracovníci: 353 162
Profesoři: 41 8
Docenti: 85 33
Odborní asistenti: 154 74
Asistenti: 26 12
Lektoři: 28 22
Vědeckovýzkumní pracovníci: 19 13
Odborní a techničtí pracovníci: 193 93
Ostatní zaměstnanci: 104 84
Celkový počet externích pracovníků: 592 324
Celkový počet vyučujících: 953 521
zaměstnanců: 407 190
studentů: 152 103
externistů: 394 228
Celkový počet studentů: 6366 4674
bakalářské studijní programy: 3947 2899
z toho v kombinované formě: 481 318
magisterské studijní programy: 4 3
z toho v kombinované formě: 1 1
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 1781 1404
z toho v kombinované formě: 368 296
doktorské studijní programy: 634 368
z toho v kombinované formě: 153 93

platné ke dni 20. 11. 2019