Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 656 354
Pedagogičtí pracovníci: 363 170
Profesoři: 41 10
Docenti: 89 32
Odborní asistenti: 150 70
Asistenti: 29 19
Lektoři: 31 24
Vědeckovýzkumní pracovníci: 21 15
Odborní a techničtí pracovníci: 184 95
Ostatní zaměstnanci: 116 91
Celkový počet externích pracovníků: 454 246
Celkový počet vyučujících: 1028 541
zaměstnanců: 411 193
studentů: 169 114
externistů: 448 234
Celkový počet studentů: 5510 4065
bakalářské studijní programy: 3316 2455
z toho v kombinované formě: 292 190
magisterské studijní programy: 1 1
z toho v kombinované formě: 1 1
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 1621 1263
z toho v kombinované formě: 289 233
doktorské studijní programy: 572 346
z toho v kombinované formě: 85 48

platné ke dni 22. 5. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info