Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 653 348
Pedagogičtí pracovníci: 358 166
Profesoři: 38 8
Docenti: 86 33
Odborní asistenti: 157 75
Asistenti: 27 14
Lektoři: 28 22
Vědeckovýzkumní pracovníci: 20 14
Odborní a techničtí pracovníci: 189 91
Ostatní zaměstnanci: 114 92
Celkový počet externích pracovníků: 249 120
Celkový počet vyučujících: 950 516
zaměstnanců: 411 200
studentů: 164 110
externistů: 375 206
Celkový počet studentů: 6032 4390
bakalářské studijní programy: 3787 2747
z toho v kombinované formě: 420 256
magisterské studijní programy: 2 1
z toho v kombinované formě: 1 1
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 1653 1283
z toho v kombinované formě: 310 243
doktorské studijní programy: 590 359
z toho v kombinované formě: 97 60

platné ke dni 25. 2. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info