Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 676 364
Pedagogičtí pracovníci: 363 171
Profesoři: 41 11
Docenti: 84 29
Odborní asistenti: 157 77
Asistenti: 30 17
Lektoři: 28 23
Vědeckovýzkumní pracovníci: 21 14
Odborní a techničtí pracovníci: 202 99
Ostatní zaměstnanci: 118 95
Celkový počet externích pracovníků: 600 334
Celkový počet vyučujících: 990 532
zaměstnanců: 428 207
studentů: 162 103
externistů: 400 222
Celkový počet studentů: 6469 4708
bakalářské studijní programy: 4005 2892
z toho v kombinované formě: 423 265
magisterské studijní programy: 2 1
z toho v kombinované formě: 1 1
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 1852 1448
z toho v kombinované formě: 374 298
doktorské studijní programy: 610 367
z toho v kombinované formě: 100 55

platné ke dni 30. 11. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info