Budova FF, Arna Nováka 1, budova D, Budova D

Filozofická fakulta


Adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno, budova D
Telefon: 549 49 1500
E-mail:
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
ID schránky: 9tmj9e4

Webové stránky fakulty

Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 588 309
Pedagogičtí pracovníci: 338 150
Profesoři: 42 8
Docenti: 84 32
Odborní asistenti: 145 67
Asistenti: 21 11
Lektoři: 30 24
Vědeckovýzkumní pracovníci: 16 8
Odborní a techničtí pracovníci: 155 81
Ostatní zaměstnanci: 101 80
Celkový počet externích pracovníků: 322 169
Celkový počet vyučujících: 1021 543
zaměstnanců: 394 183
studentů: 205 133
externistů: 422 227
Celkový počet studentů: 4778 3518
bakalářské studijní programy: 2748 2042
z toho v kombinované formě: 357 248
magisterské studijní programy: 122 97
z toho v kombinované formě: 1 1
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 1284 1014
z toho v kombinované formě: 245 200
doktorské studijní programy: 624 365
z toho v kombinované formě: 195 119

platné ke dni 21. 7. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info