Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 678 373
Pedagogičtí pracovníci: 367 168
Profesoři: 44 10
Docenti: 90 31
Odborní asistenti: 152 74
Asistenti: 27 14
Lektoři: 33 25
Odborní a techničtí pracovníci: 195 111
Ostatní zaměstnanci: 123 97
Celkový počet externích pracovníků: 522 295
Celkový počet vyučujících: 829 427
zaměstnanců: 494 241
externistů: 406 225
Celkový počet studentů: 6447 4660
bakalářské studijní programy: 4126 2934
z toho v kombinované formě: 344 200
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 1820 1425
z toho v kombinované formě: 325 263
doktorské studijní programy: 501 301
z toho v kombinované formě: 83 50

platné ke dni 2. 12. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info