Budova FF, Arna Nováka 1, budova D

Filozofická fakulta


Sídlo: Arna Nováka 1, 602 00 Brno, budova D
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
telefon: 549 49 1500
e-mail:
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
ID schránky: 9tmj9e4

Webové stránky fakulty

Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 645 341
Pedagogičtí pracovníci: 357 163
Profesoři: 40 7
Docenti: 86 34
Odborní asistenti: 156 74
Asistenti: 27 12
Lektoři: 29 23
Vědeckovýzkumní pracovníci: 19 13
Odborní a techničtí pracovníci: 180 87
Ostatní zaměstnanci: 114 92
Celkový počet externích pracovníků: 112 64
Celkový počet vyučujících: 973 534
zaměstnanců: 410 194
studentů: 163 110
externistů: 400 230
Celkový počet studentů: 6225 4582
bakalářské studijní programy: 3866 2847
z toho v kombinované formě: 438 291
magisterské studijní programy: 5 2
z toho v kombinované formě: 2 1
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 1746 1378
z toho v kombinované formě: 343 281
doktorské studijní programy: 608 355
z toho v kombinované formě: 141 85

platné ke dni 19. 1. 2020