Budova FF, Arna Nováka 1, budova D

Filozofická fakulta


Sídlo: Arna Nováka 1, 602 00 Brno, budova D
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
telefon: 549 49 1500
e-mail:
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
ID schránky: 9tmj9e4

Webové stránky fakulty

Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 662 352
Pedagogičtí pracovníci: 367 174
Profesoři: 42 8
Docenti: 86 36
Odborní asistenti: 162 79
Asistenti: 28 14
Lektoři: 28 23
Vědeckovýzkumní pracovníci: 20 14
Odborní a techničtí pracovníci: 186 86
Ostatní zaměstnanci: 116 93
Celkový počet externích pracovníků: 352 184
Celkový počet vyučujících: 1005 532
zaměstnanců: 427 206
studentů: 186 121
externistů: 392 205
Celkový počet studentů: 4824 3569
bakalářské studijní programy: 2902 2175
z toho v kombinované formě: 288 196
magisterské studijní programy: 4 2
z toho v kombinované formě: 1 1
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 1336 1045
z toho v kombinované formě: 231 186
doktorské studijní programy: 582 347
z toho v kombinované formě: 109 71

platné ke dni 13. 7. 2020