Budova FF, Arna Nováka 1, budova D

Filozofická fakulta


Sídlo: Arna Nováka 1, 602 00 Brno, budova D
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
telefon: 549 49 1500
e-mail:
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
ID schránky: 9tmj9e4

Webové stránky fakulty

Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 664 350
Pedagogičtí pracovníci: 362 169
Profesoři: 39 8
Docenti: 86 35
Odborní asistenti: 156 71
Asistenti: 31 18
Lektoři: 30 24
Vědeckovýzkumní pracovníci: 18 13
Odborní a techničtí pracovníci: 197 92
Ostatní zaměstnanci: 113 90
Celkový počet externích pracovníků: 505 269
Celkový počet vyučujících: 946 518
zaměstnanců: 417 206
studentů: 164 108
externistů: 365 204
Celkový počet studentů: 6480 4713
bakalářské studijní programy: 4068 2942
z toho v kombinované formě: 476 293
magisterské studijní programy: 2 1
z toho v kombinované formě: 1 1
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 1804 1404
z toho v kombinované formě: 347 271
doktorské studijní programy: 606 366
z toho v kombinované formě: 99 63

platné ke dni 4. 12. 2020