Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 656 351
Pedagogičtí pracovníci: 360 168
Profesoři: 38 8
Docenti: 88 33
Odborní asistenti: 157 77
Asistenti: 27 14
Lektoři: 28 22
Vědeckovýzkumní pracovníci: 20 14
Odborní a techničtí pracovníci: 189 91
Ostatní zaměstnanci: 115 93
Celkový počet externích pracovníků: 424 213
Celkový počet vyučujících: 1012 539
zaměstnanců: 417 201
studentů: 179 124
externistů: 416 214
Celkový počet studentů: 5617 4145
bakalářské studijní programy: 3391 2517
z toho v kombinované formě: 317 201
magisterské studijní programy: 1 1
z toho v kombinované formě: 1 1
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 1632 1268
z toho v kombinované formě: 271 216
doktorské studijní programy: 593 359
z toho v kombinované formě: 97 57

platné ke dni 18. 5. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info