Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 663 359
Pedagogičtí pracovníci: 358 169
Profesoři: 40 10
Docenti: 84 31
Odborní asistenti: 158 78
Asistenti: 27 14
Lektoři: 27 22
Vědeckovýzkumní pracovníci: 20 14
Odborní a techničtí pracovníci: 195 95
Ostatní zaměstnanci: 118 96
Celkový počet externích pracovníků: 413 201
Celkový počet vyučujících: 1008 536
zaměstnanců: 420 204
studentů: 171 120
externistů: 417 212
Celkový počet studentů: 7196 5270
bakalářské studijní programy: 4492 3234
z toho v kombinované formě: 493 301
magisterské studijní programy: 1 1
z toho v kombinované formě: 1 1
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 2141 1691
z toho v kombinované formě: 415 337
doktorské studijní programy: 562 344
z toho v kombinované formě: 91 53

platné ke dni 1. 8. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info