Budova FF, Arna Nováka 1, budova D

Filozofická fakulta


Sídlo: Arna Nováka 1, 602 00 Brno, budova D
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
telefon: 549 49 1500
e-mail:
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
ID schránky: 9tmj9e4

Webové stránky fakulty

Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 657 352
Pedagogičtí pracovníci: 365 171
Profesoři: 40 8
Docenti: 87 35
Odborní asistenti: 160 76
Asistenti: 28 14
Lektoři: 29 24
Vědeckovýzkumní pracovníci: 20 14
Odborní a techničtí pracovníci: 185 92
Ostatní zaměstnanci: 113 90
Celkový počet externích pracovníků: 338 177
Celkový počet vyučujících: 1007 530
zaměstnanců: 428 206
studentů: 191 120
externistů: 388 204
Celkový počet studentů: 5557 4098
bakalářské studijní programy: 3403 2529
z toho v kombinované formě: 351 238
magisterské studijní programy: 5 2
z toho v kombinované formě: 1 1
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 1542 1207
z toho v kombinované formě: 278 225
doktorské studijní programy: 607 360
z toho v kombinované formě: 128 81

platné ke dni 8. 4. 2020