Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 660 364
Pedagogičtí pracovníci: 372 174
Profesoři: 43 10
Docenti: 89 31
Odborní asistenti: 155 73
Asistenti: 28 17
Lektoři: 33 25
Vědeckovýzkumní pracovníci: 24 18
Odborní a techničtí pracovníci: 177 99
Ostatní zaměstnanci: 119 94
Celkový počet externích pracovníků: 126 75
Celkový počet vyučujících: 1027 569
zaměstnanců: 424 202
studentů: 177 116
externistů: 426 251
Celkový počet studentů: 6117 4431
bakalářské studijní programy: 3828 2747
z toho v kombinované formě: 306 194
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 1724 1341
z toho v kombinované formě: 314 254
doktorské studijní programy: 565 343
z toho v kombinované formě: 90 53

platné ke dni 31. 1. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info