Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 12 3
Pedagogičtí pracovníci: 11 2
Profesoři: 2 0
Docenti: 5 1
Odborní asistenti: 3 1
Asistenti: 1 0
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 17 10
Celkový počet vyučujících: 21 7
zaměstnanců: 11 2
externistů: 10 5
Celkový počet doktorských studentů: 6 2
z toho v kombinované formě: 5 2

platné ke dni 11. 8. 2020