Budova LF, FNUSA, Pekařská 53, pavilon E, Budova nemocnice U svaté Anny

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace

Sídlo: Pekařská 664/53, 656 91 Brno, pavilon E
Pekařská 664/53, 656 91 Brno, pavilon D3
Korespondenční adresa: Pekařská 664/53, 656 91 Brno
telefon: 543 182 986
e-mail:
Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 7 5
Pedagogičtí pracovníci: 5 3
Profesoři: 2 1
Odborní asistenti: 3 2
Ostatní zaměstnanci: 2 2
Celkový počet vyučujících: 6 4
zaměstnanců: 6 4

platné ke dni 8. 8. 2020