Budova LF, FNUSA, Pekařská 53, pavilon E, Budova nemocnice U svaté Anny

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace

Sídlo: Pekařská 664/53, 656 91 Brno, pavilon E
Pekařská 664/53, 656 91 Brno, pavilon D3
Korespondenční adresa: Pekařská 664/53, 656 91 Brno
Telefon: 543 182 986
E-mail:
Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 8 6
Pedagogičtí pracovníci: 6 4
Profesoři: 2 1
Odborní asistenti: 3 2
Asistenti: 1 1
Ostatní zaměstnanci: 2 2
Celkový počet vyučujících: 8 6
zaměstnanců: 8 6

platné ke dni 19. 11. 2019