Budova LF, FNUSA, Pekařská 53, pavilon O1, Budova nemocnice U svaté Anny

Anesteziologicko-resuscitační klinika

Sídlo: Pekařská 664/53, 656 91 Brno, pavilon O1
Pekařská 664/53, 656 91 Brno, pavilon M2
Korespondenční adresa: Pekařská 664/53, 656 91 Brno
telefon: 543 182 553
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 6 1
Pedagogičtí pracovníci: 4 0
Profesoři: 1 0
Docenti: 1 0
Odborní asistenti: 2 0
Odborní a techničtí pracovníci: 1 0
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 13 3
Celkový počet vyučujících: 13 2
zaměstnanců: 4 0
externistů: 9 2
Celkový počet doktorských studentů: 12 2
z toho v kombinované formě: 9 0

platné ke dni 25. 9. 2020