Budova LF, FNUSA, Pekařská 53, pavilon O1, Budova nemocnice U svaté Anny

Anesteziologicko-resuscitační klinika

Sídlo: Pekařská 664/53, 656 91 Brno, pavilon O1
Pekařská 664/53, 656 91 Brno, pavilon M2
Korespondenční adresa: Pekařská 664/53, 656 91 Brno
telefon: 543 182 553
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 5 1
Pedagogičtí pracovníci: 3 0
Profesoři: 1 0
Odborní asistenti: 2 0
Odborní a techničtí pracovníci: 1 0
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 13 2
Celkový počet vyučujících: 12 2
zaměstnanců: 3 0
externistů: 9 2
Celkový počet doktorských studentů: 9 1
z toho v kombinované formě: 7 0

platné ke dni 17. 2. 2020