Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 26 12
Pedagogičtí pracovníci: 20 8
Profesoři: 5 1
Docenti: 2 0
Odborní asistenti: 12 7
Asistenti: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 4 2
Ostatní zaměstnanci: 2 2
Celkový počet vyučujících: 31 15
zaměstnanců: 20 9
studentů: 11 6
Celkový počet doktorských studentů: 44 26
z toho v kombinované formě: 7 3

platné ke dni 21. 9. 2020