Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 30 10
Pedagogičtí pracovníci: 24 8
Profesoři: 6 1
Docenti: 4 0
Odborní asistenti: 11 7
Asistenti: 3 0
Odborní a techničtí pracovníci: 4 0
Ostatní zaměstnanci: 2 2
Celkový počet externích pracovníků: 12 7
Celkový počet vyučujících: 27 10
zaměstnanců: 24 9
studentů: 2 1
externistů: 1 0
Celkový počet doktorských studentů: 45 25
z toho v kombinované formě: 5 1

platné ke dni 15. 11. 2019