Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 18 10
Pedagogičtí pracovníci: 17 9
Profesoři: 1 1
Odborní asistenti: 13 6
Asistenti: 3 2
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 9 7
Celkový počet vyučujících: 16 8
zaměstnanců: 16 8
Celkový počet doktorských studentů: 9 3
z toho v kombinované formě: 7 2

platné ke dni 20. 10. 2020