Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 22 4
Pedagogičtí pracovníci: 21 3
Profesoři: 2 0
Docenti: 1 0
Odborní asistenti: 15 2
Asistenti: 3 1
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 12 8
Celkový počet vyučujících: 8 2
zaměstnanců: 8 2
Celkový počet doktorských studentů: 6 2
z toho v kombinované formě: 1 0

platné ke dni 25. 9. 2020