Budova UKB, Kamenice 5, budova A16,

Biochemický ústav

Adresa: Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A16
Telefon: 549 49 5818
E-mail:
Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 18 12
Pedagogičtí pracovníci: 14 8
Profesoři: 1 1
Docenti: 2 0
Odborní asistenti: 9 6
Asistenti: 2 1
Odborní a techničtí pracovníci: 3 3
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 2 2
Celkový počet vyučujících: 16 11
zaměstnanců: 12 7
studentů: 2 2
externistů: 2 2
Celkový počet doktorských studentů: 4 2
z toho v kombinované formě: 1 0

platné ke dni 22. 11. 2019