Oborová rada Lékařské fakulty

pro program Biomedicínské vědy