Personální zabezpečení studijního programu Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy

Programová rada

Předseda

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů