Personální zabezpečení studijního programu Special Education

Programová rada

Předsedkyně

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů