Personální zabezpečení studijního programu Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

Programová rada

Předsedkyně

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů