Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 65 19
Pedagogičtí pracovníci: 25 6
Profesoři: 4 0
Docenti: 13 4
Odborní asistenti: 6 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 2 2
Odborní a techničtí pracovníci: 36 9
Ostatní zaměstnanci: 4 4
Celkový počet externích pracovníků: 3 0
Celkový počet vyučujících: 48 13
zaměstnanců: 38 10
studentů: 10 3
Celkový počet doktorských studentů: 73 22
z toho v kombinované formě: 13 1

platné ke dni 18. 2. 2020