Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 65 20
Pedagogičtí pracovníci: 25 6
Profesoři: 4 0
Docenti: 13 4
Odborní asistenti: 6 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 2 2
Odborní a techničtí pracovníci: 35 9
Ostatní zaměstnanci: 5 5
Celkový počet externích pracovníků: 14 4
Celkový počet vyučujících: 51 14
zaměstnanců: 38 11
studentů: 9 3
externistů: 4 0
Celkový počet doktorských studentů: 73 22
z toho v kombinované formě: 13 1

platné ke dni 4. 4. 2020