Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 12 5
Odborní a techničtí pracovníci: 10 4
Ostatní zaměstnanci: 2 1

platné ke dni 31. 10. 2020