Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 8 2
Odborní a techničtí pracovníci: 7 2
Ostatní zaměstnanci: 1 0

platné ke dni 10. 4. 2020