Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 25 17
Odborní a techničtí pracovníci: 8 5
Ostatní zaměstnanci: 17 12
Celkový počet externích pracovníků: 2 2

platné ke dni 28. 5. 2020