Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 8 7
Ostatní zaměstnanci: 8 7
Celkový počet externích pracovníků: 3 2

platné ke dni 31. 10. 2020