Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 7 6
Ostatní zaměstnanci: 7 6
Celkový počet externích pracovníků: 2 2

platné ke dni 9. 4. 2020