Jiná pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 44 29
Pedagogičtí pracovníci: 2 1
Odborní asistenti: 1 1
Vědeckovýzkumní pracovníci: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 24 16
Ostatní zaměstnanci: 18 12
Celkový počet externích pracovníků: 6 3
Celkový počet vyučujících: 8 3
zaměstnanců: 7 3
externistů: 1 0

platné ke dni 22. 11. 2019