Jiná pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 43 29
Pedagogičtí pracovníci: 2 1
Odborní asistenti: 1 1
Vědeckovýzkumní pracovníci: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 24 17
Ostatní zaměstnanci: 17 11
Celkový počet externích pracovníků: 6 3
Celkový počet vyučujících: 5 2
zaměstnanců: 5 2

platné ke dni 2. 7. 2020