Jiná pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 42 28
Pedagogičtí pracovníci: 2 1
Odborní asistenti: 1 1
Vědeckovýzkumní pracovníci: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 22 15
Ostatní zaměstnanci: 18 12
Celkový počet externích pracovníků: 8 3
Celkový počet vyučujících: 5 2
zaměstnanců: 5 2

platné ke dni 23. 9. 2020