Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 15 10
Pedagogičtí pracovníci: 1 0
Lektoři: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 6 5
Ostatní zaměstnanci: 8 5
Celkový počet externích pracovníků: 52 30
Celkový počet vyučujících: 6 2
zaměstnanců: 3 1
externistů: 3 1

platné ke dni 27. 11. 2020