Oborová rada Přírodovědecké fakulty

pro program Lékařská genetika a molekulární diagnostika