Personální zabezpečení studijního programu Matematická biologie a biomedicína

Programová rada

Předsedkyně

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů