Personální zabezpečení studijního programu Fyzická geografie

Programová rada

Předseda

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů