Personální zabezpečení studijního programu Geografická kartografie a geoinformatika

Programová rada

Předseda

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Členové z řad studentů