Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 1373 664
Pedagogičtí pracovníci: 424 104
Profesoři: 103 10
Docenti: 139 30
Odborní asistenti: 105 38
Asistenti: 2 1
Lektoři: 53 20
Odborní a techničtí pracovníci: 784 430
Ostatní zaměstnanci: 172 132
Celkový počet externích pracovníků: 329 222
Celkový počet vyučujících: 769 260
zaměstnanců: 773 271
externistů: 210 86
Celkový počet studentů: 3450 2067
bakalářské studijní programy: 2244 1376
z toho v kombinované formě: 25 9
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 582 385
z toho v kombinované formě: 8 3
doktorské studijní programy: 624 306
z toho v kombinované formě: 36 18

platné ke dni 19. 7. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info