Budova PřF, Kotlářská 2, pavilon 01, Vrátnice - vchod do areálu PřF

Přírodovědecká fakulta


Adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, pavilon 01
E-mail:
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
ID schránky: 9tmj9e4

Webové stránky fakulty

Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 1200 546
Pedagogičtí pracovníci: 391 94
Profesoři: 86 11
Docenti: 138 27
Odborní asistenti: 94 32
Asistenti: 4 2
Lektoři: 33 11
Vědeckovýzkumní pracovníci: 36 11
Odborní a techničtí pracovníci: 663 335
Ostatní zaměstnanci: 157 120
Celkový počet externích pracovníků: 339 180
Celkový počet vyučujících: 801 253
zaměstnanců: 498 131
studentů: 87 32
externistů: 216 90
Celkový počet studentů: 3093 1819
bakalářské studijní programy: 1516 966
z toho v kombinované formě: 44 20
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 731 459
z toho v kombinované formě: 17 6
doktorské studijní programy: 846 394
z toho v kombinované formě: 117 42

platné ke dni 23. 9. 2019