Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 1359 649
Pedagogičtí pracovníci: 410 98
Profesoři: 100 11
Docenti: 128 25
Odborní asistenti: 107 36
Lektoři: 50 20
Vědeckovýzkumní pracovníci: 25 6
Odborní a techničtí pracovníci: 790 426
Ostatní zaměstnanci: 163 127
Celkový počet externích pracovníků: 469 267
Celkový počet vyučujících: 817 266
zaměstnanců: 534 155
studentů: 67 32
externistů: 216 79
Celkový počet studentů: 3547 2110
bakalářské studijní programy: 1950 1193
z toho v kombinované formě: 27 16
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 810 531
z toho v kombinované formě: 17 9
doktorské studijní programy: 787 386
z toho v kombinované formě: 45 22

platné ke dni 3. 10. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info