Budova PřF, Kotlářská 2, pavilon 01, Vrátnice - vchod do areálu PřF

Přírodovědecká fakulta


Adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, pavilon 01
e-mail:
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
ID schránky: 9tmj9e4

Webové stránky fakulty

Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 1224 558
Pedagogičtí pracovníci: 396 96
Profesoři: 90 11
Docenti: 138 26
Odborní asistenti: 96 33
Asistenti: 3 2
Lektoři: 39 15
Vědeckovýzkumní pracovníci: 30 9
Odborní a techničtí pracovníci: 677 345
Ostatní zaměstnanci: 158 120
Celkový počet externích pracovníků: 368 220
Celkový počet vyučujících: 737 229
zaměstnanců: 491 138
studentů: 61 20
externistů: 185 71
Celkový počet studentů: 3553 2036
bakalářské studijní programy: 2096 1276
z toho v kombinované formě: 41 20
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 695 418
z toho v kombinované formě: 12 3
doktorské studijní programy: 762 342
z toho v kombinované formě: 79 29

platné ke dni 3. 7. 2020