Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 1312 609
Pedagogičtí pracovníci: 403 97
Profesoři: 96 12
Docenti: 134 26
Odborní asistenti: 102 36
Asistenti: 1 0
Lektoři: 44 16
Vědeckovýzkumní pracovníci: 24 7
Odborní a techničtí pracovníci: 757 393
Ostatní zaměstnanci: 158 121
Celkový počet externích pracovníků: 387 225
Celkový počet vyučujících: 762 251
zaměstnanců: 518 151
studentů: 55 22
externistů: 189 78
Celkový počet studentů: 3460 2054
bakalářské studijní programy: 2127 1319
z toho v kombinované formě: 33 17
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 577 376
z toho v kombinované formě: 7 3
doktorské studijní programy: 756 359
z toho v kombinované formě: 52 21

platné ke dni 26. 7. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info