Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 1322 619
Pedagogičtí pracovníci: 408 100
Profesoři: 92 12
Docenti: 133 23
Odborní asistenti: 104 38
Asistenti: 2 1
Lektoři: 45 17
Vědeckovýzkumní pracovníci: 30 9
Odborní a techničtí pracovníci: 752 390
Ostatní zaměstnanci: 168 131
Celkový počet externích pracovníků: 596 353
Celkový počet vyučujících: 742 238
zaměstnanců: 515 148
studentů: 47 15
externistů: 180 75
Celkový počet studentů: 3296 1939
bakalářské studijní programy: 1735 1079
z toho v kombinované formě: 31 16
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 774 488
z toho v kombinované formě: 9 3
doktorské studijní programy: 787 372
z toho v kombinované formě: 62 23

platné ke dni 21. 4. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info