Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 1350 655
Pedagogičtí pracovníci: 415 102
Profesoři: 102 10
Docenti: 134 27
Odborní asistenti: 103 37
Lektoři: 52 21
Odborní a techničtí pracovníci: 773 425
Ostatní zaměstnanci: 168 129
Celkový počet externích pracovníků: 406 245
Celkový počet vyučujících: 778 235
zaměstnanců: 750 261
externistů: 221 77
Celkový počet studentů: 3604 2155
bakalářské studijní programy: 1975 1201
z toho v kombinované formě: 29 13
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 917 608
z toho v kombinované formě: 13 5
doktorské studijní programy: 712 346
z toho v kombinované formě: 40 21

platné ke dni 30. 9. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info