Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 1315 618
Pedagogičtí pracovníci: 407 98
Profesoři: 98 11
Docenti: 133 26
Odborní asistenti: 103 36
Asistenti: 1 1
Lektoři: 45 17
Vědeckovýzkumní pracovníci: 24 7
Odborní a techničtí pracovníci: 756 400
Ostatní zaměstnanci: 156 122
Celkový počet externích pracovníků: 244 158
Celkový počet vyučujících: 831 267
zaměstnanců: 538 154
studentů: 83 34
externistů: 210 79
Celkový počet studentů: 3442 2043
bakalářské studijní programy: 1837 1142
z toho v kombinované formě: 30 16
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 825 523
z toho v kombinované formě: 15 7
doktorské studijní programy: 780 378
z toho v kombinované formě: 46 21

platné ke dni 18. 1. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info