Budova PřF, Kotlářská 2, pavilon 01, Vrátnice - vchod do areálu PřF

Přírodovědecká fakulta


Adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, pavilon 01
e-mail:
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
ID schránky: 9tmj9e4

Webové stránky fakulty

Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 1273 590
Pedagogičtí pracovníci: 406 99
Profesoři: 93 13
Docenti: 132 24
Odborní asistenti: 101 35
Asistenti: 4 3
Lektoři: 42 15
Vědeckovýzkumní pracovníci: 32 9
Odborní a techničtí pracovníci: 709 365
Ostatní zaměstnanci: 167 130
Celkový počet externích pracovníků: 570 318
Celkový počet vyučujících: 811 259
zaměstnanců: 522 144
studentů: 64 22
externistů: 225 93
Celkový počet studentů: 3580 2065
bakalářské studijní programy: 1925 1159
z toho v kombinované formě: 35 17
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 830 518
z toho v kombinované formě: 8 3
doktorské studijní programy: 825 388
z toho v kombinované formě: 72 27

platné ke dni 1. 12. 2020