Budova PřF, Kotlářská 2, pavilon 01, Vrátnice - vchod do areálu PřF

Přírodovědecká fakulta


Adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, pavilon 01
e-mail:
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
ID schránky: 9tmj9e4

Webové stránky fakulty

Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 1243 572
Pedagogičtí pracovníci: 402 97
Profesoři: 93 13
Docenti: 133 24
Odborní asistenti: 98 33
Asistenti: 3 2
Lektoři: 41 16
Vědeckovýzkumní pracovníci: 32 9
Odborní a techničtí pracovníci: 686 354
Ostatní zaměstnanci: 163 124
Celkový počet externích pracovníků: 457 265
Celkový počet vyučujících: 740 229
zaměstnanců: 487 137
studentů: 62 20
externistů: 191 72
Celkový počet studentů: 3805 2184
bakalářské studijní programy: 2049 1232
z toho v kombinované formě: 42 21
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 887 543
z toho v kombinované formě: 14 4
doktorské studijní programy: 869 409
z toho v kombinované formě: 81 32

platné ke dni 23. 9. 2020