Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 1344 636
Pedagogičtí pracovníci: 409 98
Profesoři: 97 12
Docenti: 135 26
Odborní asistenti: 108 38
Lektoři: 44 16
Vědeckovýzkumní pracovníci: 23 6
Odborní a techničtí pracovníci: 780 414
Ostatní zaměstnanci: 160 126
Celkový počet externích pracovníků: 501 275
Celkový počet vyučujících: 816 263
zaměstnanců: 549 154
studentů: 67 24
externistů: 200 85
Celkový počet studentů: 3577 2119
bakalářské studijní programy: 1919 1190
z toho v kombinované formě: 32 17
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 842 534
z toho v kombinované formě: 16 7
doktorské studijní programy: 816 395
z toho v kombinované formě: 53 24

platné ke dni 19. 10. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info