Budova PřF, Kotlářská 2, pavilon 01, Vrátnice - vchod do areálu PřF

Přírodovědecká fakulta


Adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, pavilon 01
e-mail:
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
ID schránky: 9tmj9e4

Webové stránky fakulty

Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 1193 539
Pedagogičtí pracovníci: 387 93
Profesoři: 90 11
Docenti: 137 27
Odborní asistenti: 89 31
Asistenti: 3 2
Lektoři: 34 12
Vědeckovýzkumní pracovníci: 34 10
Odborní a techničtí pracovníci: 656 330
Ostatní zaměstnanci: 157 119
Celkový počet externích pracovníků: 266 143
Celkový počet vyučujících: 735 229
zaměstnanců: 485 139
studentů: 60 19
externistů: 190 71
Celkový počet studentů: 3237 1862
bakalářské studijní programy: 1649 1023
z toho v kombinované formě: 38 18
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 783 475
z toho v kombinované formě: 12 3
doktorské studijní programy: 805 364
z toho v kombinované formě: 95 33

platné ke dni 27. 2. 2020