Budova RMU, Komenského nám. 2,

Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky


Sídlo: Komenského nám. 220/2, 662 43 Brno, budova K2
Korespondenční adresa: Komenského nám. 220/2, 602 00 Brno
telefon: 549 49 1105
773 752 738
e-mail:
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
ID schránky: 9tmj9e4

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 42 17
Pedagogičtí pracovníci: 1 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 29 10
Ostatní zaměstnanci: 12 7
Celkový počet externích pracovníků: 78 52

platné ke dni 22. 10. 2020