Budova RMU, Žerotínovo nám. 9, Budova rektorátu

Vývoj informačních systémů

Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, Rektorát
Korespondenční adresa: Šumavská 416/15, 602 00 Brno
telefon: 549 49 6363
e-mail:
O pracovišti

Do rozsahu působnosti Vývoje informačních systémů náleží:

  • Provoz EIS Magion (magion-adm@ics.muni.cz)
  • Vývoj a provoz Inetu MU (inet@ics.muni.cz), včetně subsystémů SUPO, ISEP, e-Doklady, RT systémy, EviSoft, DNS aj.
  • Správa ESRI Site licence (gishelp@ics.muni.cz)
  • Vývoj a provoz mapových služeb a aplikací (gishelp@ics.muni.cz)
  • Vývoj a provoz ISu BAPS (gishelp@ics.muni.cz)
  • Vývoj a provoz www.muni.cz (web@ics.muni.cz)
  • Vývoj a provoz WebCentra MU (web@ics.muni.cz)
  • Vývoj a provoz IS SIMS (sims@ics.muni.cz)