Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 22 4
Odborní a techničtí pracovníci: 21 4
Ostatní zaměstnanci: 1 0
Celkový počet externích pracovníků: 14 1

platné ke dni 27. 11. 2020