Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 21 3
Odborní a techničtí pracovníci: 20 3
Ostatní zaměstnanci: 1 0
Celkový počet externích pracovníků: 11 0

platné ke dni 13. 7. 2020