Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 18 3
Odborní a techničtí pracovníci: 17 3
Ostatní zaměstnanci: 1 0
Celkový počet externích pracovníků: 2 0

platné ke dni 6. 12. 2019