Fakulta sociálních studií

Stipendijní program na podporu kulturní a spolkové činnosti

Fakulta sociálních studií MU, coby centrum spolkové činnosti naší univerzity, má ve své nabídce program přímo pro podporu kulturní spolkové činnosti. Jeho účelem je ocenit mimořádné výkony vzdělávacího a kulturního charakteru, které vedou k reprezentaci fakulty na veřejnosti. Těmito výkony se rozumí organizace akcí, diskuzí, přednášek, výstav, divadelních představení, vydávání časopisů a jiné formy reprezentace fakulty a Masarykovy univerzity.

Tento program je určen striktně pro studenty Fakulty sociálních studií MU, kteří mají na dané fakultě zapsán alespoň jeden studijní obor. V rámci fakulty jsou již bez omezení, tzn. že platí pro studenty bakalářských, magisterských či doktorských studií, bez ohledu na formu studia.

Jak o stipendium požádat a jaká je jeho výše?

O stipendium lze žádat prostřednictvím písemné žádosti vkládané do příslušné odevzdávárny v Informačním systému (odevzdávárna pro Bc. a Mgr. studenty, odevzdávárna pro Ph.D. studenty). Výše stipendia není (alespoň teoreticky) omezena v rámci jedné žádosti. Žadatel tuto částku uvede přímo v žádosti, přičemž musí odůvodnit její výši.

Stipendijní program na podporu zahraničních výjezdů studentů fakulty

Stipendijní program je podobný programům ostatních fakult, má ale svá specifika. Důvodem existence stipendijního programu je podpora mobility studentů, která přispívá ke zvyšování kvality vzdělávacího procesu a k reprezentaci fakulty na veřejnosti. Zahraničním výjezdem se v tomto případě rozumí výjezd, jehož doba nepřekročí dobu jednoho měsíce. I v tomto případě probíhá přihlašování elektronicky, prostřednictvím vyplněné žádosti do odevzdávárny. Stipendium je určeno pro studenty fakulty, kteří jsou v době plánovaného začátku zahraničního výjezdu ve všech svých aktivních studiích na FSS ve standardní délce studia.

 

Kompletní výčet stipendijních programů pro Fakultu sociálních studií MU lze nalézt na webu fakulty.