Fakulta sportovních studií

Stipendium za sportovní reprezentaci

Stipendium je přiznáno studentům FSpS za sportovní reprezentaci MU na akademických soutěžích. Upravuje směrnice děkana č.6/2012.

Stipendium za České akademické hry a Akademické soutěže

Stipendium za České akademické hry a Akademické soutěže navrhuje na žádost studentů RNDr. Eva Slonková (mail: slonkova@fsps.muni.cz). Stipendium je vypláceno mimo stipendijní programy FSpS.