Informace o projektu

Miniaturizovaný systém pro "on-line" studie metabolismu léčiv založený na kapilární elektroforéze

Kód projektu
GAP206/10/0057
Období řešení
1/2010 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Logo poskytovatele

Hlavním cílem tohoto projektu je vývoj miniaturizovaného systému pro "on-line" studie metabolismu léčiv založeného na kapilární elektroforéze, který bude orientovaný na nejdůležitější skupinu detoxikačních enzymů I. fáze metabolismu léčiv - cytochromy P450. Díky tomu by měl být k dispozici systém umožňující analýzu velkého množství vzorků, což rovněž omezí množství in vivo experimentů na laboratorních zvířatech. Hlavní pozornost přitom bude zaměřena na metodu elektroforeticky zprostředkované mikroanalýzy EMMA (Electrophoretically Mediated MicroAnalysis), neboť ji lze plně automatizovat, a na konstrukci enzymového reaktoru s imobilizovanými isoformami cytochromu P450, který by měl být rovněž "on-line" spojen se separací pomocí kapilární elektroforézy. Klasické "pre-capillary" stanovení bude použito pouze jako podpůrná metoda. Speciální pozornost bude věnována kombinaci kapilární elektroforézy s detekcí pomocí MS. Uvedená metoda bude použita ke studiu různých isoforem cytochromů P450 za použití různých módů kapilární elektroforézy. Jako komplementární metoda bude použita HPLC s různými detekčními technikami - UV-VIS, FLU, EC a MS.

Publikace

2015

2014

2013

Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info