Informace o projektu

Pobyt zahraničního hostujícího profesora vedoucí k inovaci předmětu německá dětská literatura

Kód projektu
FRVS/22/2010
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
Německy psaná literatura pro děti a mládež, dějiny německy psané literatury, žánry, německy píšící autoři, role četby v dětství a dospívání

Předmět Německy psaná literatura pro děti a mládež je poměrně mladý samostatný vědní obor, který se na Masarykově univerzitě vyučuje jen na Pedagogické fakultě. Při výuce tomuto předmětu se soustředím na tři základní disciplíny, a to dějiny německy psané dětské literatury, na jednotlivé žánry a dílo nejvýznamnějších německy píšících autorů knih pro děti a mládež. Četba hraje velmi důležotu roli v životě dítěte a dospívajícího člověka. Rozvíjí fantazii, podporuje řečové schopnosti, a pokud se jedná o četbu cizojazyčného textu, příspívá významně ke zdokonalování a prohlubování znalostí cizího jazyka i kultury dané země.
Paní Dr. Gina Weinkauff je významnou odbornicí v oboru německá dětská literatura.