Informace o projektu

Lokální struktury DNA, jejich chemická reaktivita a vztahy ke genetickým chorobám a rakovině

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA204/96/1680
Období řešení
1/1996 - 1/1998
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Výzkumný ústav zdraví dítěte

V minulých letech navrhla naše laboratoř chemické sondy DNA (selektivní pro jednořetězcovou DNA) založené na komplexech oxidu osmičelého s dusíkatými ligandy (Os,L), které jsou nyní běžně ve světě používány. V tomto projektu je navržen výzkum, který by měl vést ke zlepšení těchto sond, zejména co se týče přesnější interpretace získaných výsledků a použitelnosti Os,L při studiu DNA přímo v buňkách. Výzkum reaktivity komplexů OsO4 s 1,10-fenantrolinem (Os,phen) a jeho deriváty (reagujícími s dvoušroubovicovou DNA) bude zaměřen na vypracování metody footprintování DNA (sledování interakcí DNA s bílkovinami) přímo v buňkách. Budou navrženy metody umožňující aplikaci Os,L nejen při výzkumu intracelulárních plasmidů, ale i genomové (chromosomální) DNA, využívající poly- a momoklonálních protilátek, které budou v rámci tohoto projektu získány a/nebo charakterizovány. Bude navržena metoda stanovení 5-methylcytosinu v DNA pomocí Os,L.