Informace o projektu

Analýza rostlinných systémů genové regulace konstitutivní aktivací genů

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA204/97/0154
Období řešení
1/1997 - 1/1999
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární biologie

Základem je T-DNA aktivační mutageneze Arabidopsis thaliana konstitutivní aktivací genů s využitím promotoru 35s. Budou selektovány a dále studovány mutace tří typů: 1. Mutace květní morforegulace. 2. Mutace genů morfologie kořenů. 3. Mutace genů, které podmiňují zvýšenou senzitivitu k mutagenům. Nové mutace, které kosegregují se selektovaným transgenem pro hygromycinovou rezistenci budou lokalizovány, charakterizovány a zasažené geny budou klonovány metodami plasmid rescue a iPCR.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info